JCoDe (Cilt:3, Sayı:2) – Tasarım Stüdyoları ve Hesaplama

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarım Stüdyoları ve Hesaplama”ye odaklanan üçüncü cildin ikinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2022’de yayımlanmıştır.

http://jcode.itu.edu.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.  Yazım kurallarına derginin yukarıdaki bağlantılardan erişilebilir. Katkılarınız bizi sevindirecektir.

Editörler

  • Gülen Çağdaş
  • Sema Alaçam
  • Ethem Gürer