JCoDe (Cilt:4, Sayı:1) – Hesaplama Çağında Tasarımda Temsil

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Hesaplama Çağında Tasarımda Temsil”e odaklanan dördüncü cildin birinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Mart 2023’de yayımlanmıştır. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya […]

JCoDe (Cilt:3, Sayı:2) – Tasarım Stüdyoları ve Hesaplama

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarım Stüdyoları ve Hesaplama”ye odaklanan üçüncü cildin ikinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2022’de yayımlanmıştır. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya […]

JCoDe (Cilt:3, Sayı:1) – Fabrikasyon ve Malzeme

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Fabrikasyon ve Malzeme”ye odaklanan üçüncü cildin birinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Mart 2022’de yayımlanmıştır. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce […]

JCoDe (Cilt:2, Sayı:2) – Tasarımda Belirme

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarımda Belirme”ye odaklanan dördüncü sayısının aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2021’de yayımlanması planlanmaktadır. Makale gönderiminin aşağıdaki Dergipark bağlantısından 10 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli […]

15. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

28-29 Haziran 2021 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarımda Bilişim Lisansüstü Programı tarafından gerçekleştirilecek olan sempozyum ile ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için https://mstas2021.itu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

JCoDe (Cilt: 2, Sayı:1) – Tasarımda Ölçme

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarımda Ölçme”ye odaklanan dördüncü sayısının aşağıdaki bağlantılar üzerinden Mart 2021’de yayımlanması planlanmaktadır. Makale sunumlarının aşağıdaki Dergipark bağlantısından 10 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli […]