JCoDe (Cilt: 2, Sayı:1) – Tasarımda Ölçme

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Tasarımda Ölçme”ye odaklanan dördüncü sayısının aşağıdaki bağlantılar üzerinden Mart 2021’de yayımlanması planlanmaktadır. Makale sunumlarının aşağıdaki Dergipark bağlantısından 10 Ocak 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

http://jcode.itu.edu.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.  Yazım kurallarına derginin yukarıdaki bağlantılardan erişilebilir. Katkılarınız bizi sevindirecektir.

Editörler

  • Gülen Çağdaş
  • Sema Alaçam
  • Ethem Gürer