Hakkımızda

[vc_row][vc_column][vc_column_text]CDN logo _rev2

Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı

 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, kendi evrimleşme süreçlerine koşut olarak, mimarlık alanında ve mimari tasarım eğitiminde farklı kullanım ortamlarının gündeme gelmesinde etken olmuştur. Bu evrimleşme süreci bilgisayar ortamında modellenebilen ürün temsili ve iletişim amaçlı kullanımdan, veri, enformasyon ve bilginin işlenmesine ve insan zihinsel süreçlerine özgü bir etkinlik olan yaratıcılığı ve karar vermeyi desteklemeye doğru gelişmektedir. Bu gelişmelerle, mimarlığın odağı yalnızca tasarım ürününe değil, aynı zamanda tasarım sürecine ve üretime doğru yönelmiştir.

Hesaplamalı tasarım matematik ve geometri, biliş bilimi, psikoloji, felsefe, biyoloji, bilgisayar bilimi gibi pek çok bilim dalı ile ilgili disiplinlerarası bir alandır. Hesaplamalı yaklaşımlar tasarımın düşünsel, deneyimsel ve görsel yönlerini kapsayıcı bağlamda sezgisel, analitik, veya eniyileme yöntemleri ile bütüncül bir yaklaşım içinde kurgulanan bir süreci tanımlar. Matematiksel, mantıksal ve ilişkisel süreçlere dayalı hesaplamalı (parametrik / üretken / performansa dayalı) tasarım paradigmaları, çok farklı yaklaşımlarla yaratıcı tasarım sürecine ve ürüne yansıtılır.

Hesaplamalı tasarım yaklaşımları, mimari tasarımın sayısal ortamdaki temsilini geometrik ‘semboller’ yerine geometrik ‘ilişkiler’ olarak değiştirmektedir. Bu nedenle, mimari ürünün parametrelerle temsili, formunun geometrik (boyutsal, biçimsel) özelliklerini temsil etmenin ötesinde, formun davranışını, diğer bir deyişle performansını da temsil etmektedir. Buradaki performans kavramı tasarım ürününün malzeme ve eleman ölçeğinden mekana ve strüktüre, mekanın işlevsel ve çevresel performansından görsel performansına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

İki ve üç boyutlu çizimler ile başlayarak görsel modelleme teknikleri ile gelişen uygulamalar, hesaplamalı yaklaşımlar ile geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bilgisayar grafikleri ve yazılımlarının gelişmesinin bir sonucu olarak temel geometrik formların kısıtlayıcılığı kalkmıştır. Bunun sonucunda karmaşık eğrisel formların tasarımı ve bilgisayar destekli üretimi gündeme gelmiştir. Erken dönemlerde dijital ortamda modellenen geometrinin otomatik olarak fabrikasyonu için, modellenen geometri-şekil bilgisi ile ilişkili hesaplamaları içeren çeşitli mühendislik yazılımları mimarlığa uygulanmıştır. Yapı Bilgi Modelleri ve Sayısal Tasarım+Üretim Teknolojileri (CAD/CAM), (taşıyıcı sistem ve çevresel performansların analizi ve çözümlenmesi gibi) yapılan hesaplamalar ile yapının temsilinin inşa edilebilir hale getirilmesi, tasarım süreçlerinin de yeniden düşünülmesi ve hesaplanabilir bir sistem bütünü olarak yeniden formüle edilmesini gündeme getirmiştir. Ancak çok geniş ve çok katmanlı bir bütün olan tasarım sürecinde, hesaplamalı modeller, sürecin belirli aşamalarına odaklı geliştirilerek bilgisayarın avantajlarından yararlanılmaktadır.

Türkiye’de hesaplamalı tasarım alanındaki araştırmalar ve tez çalışmaları artmıştır; bu çalışmalarla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası yayın ve sempozyum organizasyonları yapılmaktadır. Bu bağlamda oluşturulması hedeflenen “Türkiye Hesaplamalı Tasarım Araştırmaları ve Eğitimi Ağı”, Türkiye’de yapılan çalışmaların paylaşımı için bir platform oluşturmayı ve uluslararası organizasyonlarla (eCAADe, CAADFutures, ACADIA, CADRIA, SIGRADI) kurulmuş olan ilişkileri geliştirmeyi, sürdürmeyi ve yeni ilişkiler kurmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda öncelikle ulusal iletişimi güçlendirmek amacıyla, belirli periyotlarda e-haber bülteni ve e-dergi yayınlamayı, konuyla ilgili yarışmalar organize etmeyi hedeflemektedir.

Araştırma ve Eğitim Ağı’nın örgütlenmesi, yapılacak bir çalıştay ile kurucu üyelerin buluşması, organizasyon ilkelerinin belirlenmesi, Ağ’a yeni üyelerin katılımının sağlanması ve ileriye dönük çalışmaların planlanması öngörülmektedir.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]