Çalıştay

 

Ortaçağ Anadolusu’nda Geometrinin İnşası – Çalıştay Duyurusu *

1 Haziran Çarşamba günü “Seeing and Making Geometry” başlıklı yoğun üretimli bir öğrenci çalıştayının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay, 2-3 Haziran tarihli ve “Ortaçağ Anadolusu’nda Geometrinin İnşası” konulu bilimsel toplantı kapsamında davetli konuşmacıların sunumlarıyla desteklenecek, çalıştaya katılan öğrencilerin istekleri doğrultusunda üretimler bu toplantıya paralel olarak devam edilebilecektir. Serginin 3 Haziran’da kurulması öngörülmektedir.

Çalıştay kapsamında biçim, malzeme ve yapım sürecinin birlikte ele alınması, özgün biçim ve yapım kuralları ile yapılacak denemelerin CNC Freze ile sayısal üretiminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Selçuklu geometrik bezemelerinden öğrenmenin esas alınacağı süreçte, aşina olduğumuz görünüşler üzerinden yeniden görme, öğrenme ve malzemeye uygulama yolları araştırılacaktır.

Başvurularınızı makinggeometry@gmail.com adresine ilginizi açıklayan birkaç cümle ile bölüm/program, sınıf/yıl, kullandığınız sayısal modelleme ve üretim araçları bilgilerinizi içeren bir e-posta göndererek yapınız.

Tüm programla ilgili detaylı bilgiye http://makinggeometry.blogspot.com.tr/p/seeing-and-making-geometry.html adresinden ulaşabilirsiniz.


* Ortaçağ Anadolusu’nda Geometrinin İnşası Çalıştayı tamamlanmıştır.