JCoDe (Cilt:1, Sayı:2) – Yapı Bilgi Modelleme

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Yapı Bilgi Modelleme”ye odaklanan birinci cildin birinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Mart 2020’de yayımlanmıştır. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce […]

JCoDe (Cilt:1, Sayı:1) – Biçim Bulma

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Biçim Bulma”ya odaklanan birinci cildin birinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2019’da yayımlanmıştır. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.  […]