JCoDe (Cilt:1, Sayı:1) – Biçim Bulma

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Biçim Bulma”ya odaklanan birinci cildin birinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2019’da yayımlanmıştır. http://jcode.itu.edu.tr/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.  […]

11. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

  14-15 Haziran 2017 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan sempozyum ile ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için mstas2017.metu.edu.tr  adresini ziyaret edebilirsiniz.

10. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu

  27-28 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirilecek 10.Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu’nda katılımcı olmak isteyenlerin, genişletilmiş bildiri özetleri ve proje sunumu önerilerini en geç  25 Mart 2016 saat 18:00’e kadar 2016.mstas@gmail.com adresine göndermeleri rica olunur. Detaylı bilgi ve güncellemeler […]