JCoDe (Cilt:1, Sayı:1) – Biçim Bulma

İTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi JCoDe: Journal of Computational Design / Hesaplamalı Tasarım Dergisi’nin “Biçim Bulma”ya odaklanan birinci cildin birinci sayısı aşağıdaki bağlantılar üzerinden Eylül 2019’da yayımlanmıştır.

http://jcode.itu.edu.tr/

https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcode

Dergi hakemli olup yılda iki kez (Eylül-Mart) yayımlanmaktadır. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilir.  Yazım kurallarına derginin yukarıdaki bağlantılardan erişilebilir. Katkılarınız bizi sevindirecektir.

Editörler

  • Gülen Çağdaş
  • Sema Alaçam
  • Ethem Gürer